1. ទំព័រដើម
  2. ទំនាក់ទំនងយើង

ព័តមានទំនាក់ទំនង


អាសយដ្ឋាន: ការិយាល័យ​តំណាងភ្នំពេញ អាគារម៉ហ្គេន​ ជាន់ទី១៤ បន្ទប់ ៨B - ១៣​ ផ្លូវសុភមង្គល ភូមិ១៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។​

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ: 0៩៣​ ៩២៣ ២៩១

​​​​​​​​                             ០២៣ ២២១ ៥៣១

Email: kalbe.cambodia@gmail.com, info@kalbe.com.kh

បែបបទទំនាក់ទំនង