1. ទំព័រដើម
  2. ការងារ
ការងារ

ក្រុមហ៊ុនកាល់បេ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ ដែលនាំមុខគេនៅ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឥឡូវនេះ កំពុងតែស្វែងរក បុគ្គលិក ដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើស សម្រាប់ទីផ្សារ កម្ពុជា
សូមផ្ញើរប្រវិត្តិរូប រូបថត នឹង វិញ្ញាបនបត្ររបស់អ្នក

Email: hem.chanmony@kalbeinternational.com​

Phone: 017 728 457
Kalbe International 
ការិយាល័យតំណាងភ្នំពេញ
អាសយដ្ឋាន: ការិយាល័យ​តំណាងភ្នំពេញ អាគារម៉ហ្គេន​ ជាន់ទី១៤ បន្ទប់ ៨B - ១៣​ ផ្លូវសុភមង្គល ភូមិ១៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។​
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 093 923 291 / 023 221 531  

Title Category Location Closing Date
2 Medical Sales Supervisor Sales Phnom Penh 30 June 2021
3 Product Specialist Sales Phnom Penh 30 May 2023
4 Finance Assistant and Supporting Office Phnom Penh 29 September 2023
5 Finance and Tax Compliance Office Phnom Penh 29 September 2023
6 Trade Marketing Supervisor Office Phnom Penh 29 September 2023
7 Sales & Promotion Manager Office Phnom Penh 29 February 2024
8 Finance and Supporting Supervisor Office Phnom Penh 28 June 2024