1. ទំព័រដើម
  2. អំពីយើង
អំពីយើង

ក្រុមហ៊ុន PT Kalbe Farma TBK ( "Kalbe " ឬ " កាល់បេ") បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផលិតឱសថសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុង ឆ្នាំ 1966 ។​ ក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើប្រតិបត្តិការ នៅភាគខាងជើងនៃ ទីក្រុងហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ តាមប្រវត្តិសាស្រ្តជាង 40 ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុននេះបានពង្រីកការទិញភាគហ៊ុនជាយុទ្ធសាស្រ្ត របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ ដើម្បីកសាងនូវម៉ាកយីហោឈានមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរអោយទៅជាសហគ្រាសសុខភាព​​ និងអាហារូបត្ថម្ភ ដោយរួមបញ្ចូលគ្នា ជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតដែលគ្មានគូរប្រៀប និង ការធ្វើទីផ្សារ ការចែកចាយ ម៉ាកយីហោ កម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុនិង R & D និងជំនាញ ផលិតកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ បេសកកម្ម របស់ខ្លួនដើម្បី ធ្វើឱ្យសុខភាព និង ជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង។